επικοινωνια
ΑΡΧΙΚΗ >> ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ

Έδρα: Ιουλιανού 33-35 & Γ' Σεπτεμβρίου
104 34 Αθήνα
Τηλ; 210 7279999, Φαξ: 210 7279977
e-mail: reception@charagionis.com

 

SIERRA CHARAGIONIS
Έδρα: Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 7256340, Φαξ: 210 7290988

 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ
Έδρα: Π. Ράλλη 69
182 33 Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλ: 210 3416760, Φαξ: 210 3465330